انتقادات، پیشنهادات و شکایات

انتقادات و پیشنهادات

نظرات، پيشنهادات و انتقادات ارزشمند شما مشتریان عزیز اینجابرگر در هر بخش از فعاليت های اینجا، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات و سرویس دهی یاری خواهد رساند.

جهت ارسال نظرات خود از طریق فرم مقابل میتوانید با ما در ارتباط باشید.