مشاهده همه 6 نتیجه

نمایش 9 24 36

پیتزا اینجوی

115,000 تومان
نان فوکاچیا- سس پیتزا - قارچ-سوسیس اینجوی ۹۰% گوشت- پنیر پیتزا
تمامی پیتزاها در سایز 25 سانتی متر با نان فوکاچیا و به روش سیسیلی طبخ میگردند .

پیتزا برگر و قارچ

136,000 تومان
نان فوکاچیا- سس پیتزا - قارچ- یک عدد گوشت برگر 125 گرمی - پنیر پیتزا
تمامی پیتزاها در سایز 25 سانتی متر با نان فوکاچیا و به روش سیسیلی طبخ میگردند .

پیتزا پپرونی

108,000 تومان
نان فوکاچیا- سس پیتزا -پپرونی۹۷% گوشت- پنیر پیتزا
تمامی پیتزاها در سایز 25 سانتی متر با نان فوکاچیا و به روش سیسیلی طبخ میگردند .

پیتزا فیله مرغ و قارچ

117,000 تومان
نان فوکاچیا- سس پیتزا - 150 گرم فیله مرغ - قارچ - پنیر پیتزا
تمامی پیتزاها در سایز 25 سانتی متر با نان فوکاچیا و به روش سیسیلی طبخ میگردند .

پیتزا قارج و بیکن

113,000 تومان
نان فوکاچیا- سس پیتزا - قارچ-بیکن ۹۸%گوشت- پنیر پیتزا
تمامی پیتزاها در سایز 25 سانتی متر با نان فوکاچیا و به روش سیسیلی طبخ میگردند .

پیتزا قارچ و سیر

77,000 تومان
نان فوکاچیا- سس پیتزا - قارچ-سیر تازه - پنیر پیتزا
تمامی پیتزاها در سایز 25 سانتی متر با نان فوکاچیا و به روش سیسیلی طبخ میگردند .