نمایش 1–9 از 28 نتیجه

نمایش 9 24 36

آناناس برگر

129,000 تومان
150 گرم گوشت خالص گوساله گریل شده، نان اینجا برگر، سس اینجا، کاهوی باتاویا، گوجه،۲۰ گرم آناناس گریل شده ، پنیر گودا، کاهو رسمی
 

اسلایدر پیتزا اینجوی

58,000 تومان
نان فوکاچیا- سس پیتزا - قارچ-سوسیس اینجوی ۹۰% گوشت- پنیر پیتزا
تمامی پیتزاها در سایز 15 سانتی متر با نان فوکاچیا و به روش سیسیلی طبخ میگردند .

اسلایدر پیتزا برگر و قارچ

68,000 تومان
نان فوکاچیا- سس پیتزا - قارچ- یک عدد گوشت برگر 70 گرمی - پنیر پیتزا
تمامی پیتزاها در سایز 15 سانتی متر با نان فوکاچیا و به روش سیسیلی طبخ میگردند .

اسلایدر پیتزا پپرونی

54,000 تومان
نان فوکاچیا- سس پیتزا -پپرونی۹۷% گوشت- پنیر پیتزا
تمامی پیتزاها در سایز 15 سانتی متر با نان فوکاچیا و به روش سیسیلی طبخ میگردند .

اسلایدر پیتزا فیله مرغ و قارچ

59,000 تومان
نان فوکاچیا- سس پیتزا - 80 گرم فیله مرغ - قارچ - پنیر پیتزا
تمامی پیتزاهای اسلایدر در سایز 15 سانتی متر با نان فوکاچیا و به روش سیسیلی طبخ میگردند .

اسلایدر پیتزا قارج و بیکن

57,000 تومان
نان فوکاچیا- سس پیتزا - قارچ-بیکن ۹۸%گوشت- پنیر پیتزا
تمامی پیتزاها در سایز 15 سانتی متر با نان فوکاچیا و به روش سیسیلی طبخ میگردند .

اسلایدر پیتزا قارچ و سیر

39,000 تومان
نان فوکاچیا- سس پیتزا - قارچ-سیر تازه - پنیر پیتزا
تمامی پیتزاها در سایز 15 سانتی متر با نان فوکاچیا و به روش سیسیلی طبخ میگردند .

اگ بیکن برگر

131,000 تومان
150 گرم گوشت خالص گوساله گریل شده، نان اینجا برگر، سس اینجا، کاهوی باتاویا، گوجه،۲۰ گرم، تخم مرغ، پنیر گودا، کاهو رسمی

برگر اینجا

134,000 تومان
150 گرم گوشت خالص گوساله گریل شده، نان اینجا برگر، سس اینجا، کاهوی باتاویا، گوجه،۲۰ گرم بیکن گوساله، پنیر گودا، پیاز، قارچ، کاهو رسمی