مشاهده همه 19 نتیجه

نمایش 9 24 36

اسلایدر پیتزا اینجوی

60,000 تومان
نان فوکاچیا- سس پیتزا – قارچ-سوسیس اینجوی ۹۰% گوشت- پنیر پیتزا تمامی پیتزاها در سایز 15 سانتی متر با نان

اسلایدر پیتزا برگر و قارچ

81,000 تومان
نان فوکاچیا- سس پیتزا – قارچ- یک عدد گوشت برگر 70 گرمی – پنیر پیتزا تمامی پیتزاها در سایز 15

اسلایدر پیتزا پپرونی

55,000 تومان
نان فوکاچیا- سس پیتزا -پپرونی۹۷% گوشت- پنیر پیتزا تمامی پیتزاها در سایز 15 سانتی متر با نان فوکاچیا به روش

اسلایدر پیتزا فیله مرغ و قارچ

61,000 تومان
نان فوکاچیا- سس پیتزا – 80 گرم فیله مرغ – قارچ – پنیر پیتزا تمامی پیتزاهای اسلایدر در سایز 15

اسلایدر پیتزا قارج و بیکن

58,000 تومان
نان فوکاچیا- سس پیتزا – قارچ-بیکن ۹۸%گوشت- پنیر پیتزا تمامی پیتزاها در سایز 15 سانتی متر با نان فوکاچیا به

اسلایدر پیتزا قارچ و سیر

38,000 تومان
نان فوکاچیا- سس پیتزا – قارچ-سیر تازه – پنیر پیتزا تمامی پیتزاها در سایز 15 سانتی متر با نان فوکاچیا

برگر اینجا

159,000 تومان
کاهو رسمی، خیار، گوجه گیلاسی، تخم مرغ، هویج ، تربچه، سس سبز اینجابرگر

بیکن چیزبرگر

154,000 تومان
150 گرم گوشت خالص گوساله گریل شده، نان اینجا برگر، سس اینجا، کاهوی باتاویا، گوجه،۲۰ گرم بیکن گوساله، پنیر گودا،

پیتزا اینجوی

121,000 تومان
نان فوکاچیا- سس پیتزا – قارچ-سوسیس اینجوی ۹۰% گوشت- پنیر پیتزا تمامی پیتزاها در سایز 25 سانتی متر با نان

پیتزا برگر و قارچ

164,000 تومان
نان فوکاچیا- سس پیتزا – قارچ- یک عدد گوشت برگر 125 گرمی – پنیر پیتزا تمامی پیتزاها در سایز 25

پیتزا پپرونی

112,000 تومان
نان فوکاچیا- سس پیتزا -پپرونی۹۷% گوشت- پنیر پیتزا تمامی پیتزاها در سایز 25 سانتی متر با نان فوکاچیا به روش

پیتزا فیله مرغ و قارچ

122,000 تومان
نان فوکاچیا- سس پیتزا – 150 گرم فیله مرغ – قارچ – پنیر پیتزا تمامی پیتزاها در سایز 25 سانتی

پیتزا قارج و بیکن

117,000 تومان
نان فوکاچیا- سس پیتزا – قارچ-بیکن ۹۸%گوشت- پنیر پیتزا تمامی پیتزاها در سایز 25 سانتی متر با نان فوکاچیا به

پیتزا قارچ و سیر

77,000 تومان
نان فوکاچیا- سس پیتزا – قارچ-سیر تازه – پنیر پیتزا تمامی پیتزاها در سایز 25 سانتی متر با نان فوکاچیا

چیزبرگر

134,000 تومان
150 گرم گوشت خالص گوساله گریل شده، نان اینجا برگر، سس اینجا، کاهوی باتاویا، گوجه، پنیر گودا، کاهو رسمی

چیزبرگر پیاز

135,000 تومان
150 گرم گوشت خالص گوساله گریل شده، نان اینجا برگر، سس اینجا، کاهوی باتاویا، گوجه، پنیر گودا، کاهو رسمی، پیاز

چیزبرگر قارچ

134,000 تومان
150 گرم گوشت خالص گوساله گریل شده، نان اینجا برگر، سس اینجا، کاهوی باتاویا، گوجه، پنیر گودا، کاهو رسمی، قارچ

سیب زمینی سرخ شده

37,000 تومان
شامل ۱۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده کرینکل

همبرگر

124,000 تومان
150 گرم گوشت خالص گوساله گریل شده، نان اینجا برگر، سس اینجا،کاهوی باتاویا، کاهو رسمی، گوجه